Lyssna till ditt inre jag!
Psykosyntes är en form av terapi för självförverkligande som utgår från människan som en helhet. De metoder som används kan variera, men för psykosyntesterapeuten Curt Thörnqvist, som i grunden är bildpedagog, är bilden ett naturligt inslag i terapin för att klienten ska få ytterligare ett sätt att uttrycka sig på.
Att Curt Thörnqvist valde att döpa sitt företag till Bildvis Curt Thörnqvist syftar på att en bild förmedlar väldigt mycket samtidigt som man kan bli vis genom att förstå vad en bild berättar. Något som inte minst gäller inre bilder och symboler. Psykosyntesen är en metod som utvecklades av en italiensk psykolog, Roberto Assagioli, som var i kretsen kring Freud.
Han ville ha en helhetsbild av människan och hjälpa sina klienter att få tillgång till alla sina förmågor – kroppsliga, psykologiska, kognitiva, känslomässiga, men också de kreativa, andliga och själsliga aspekterna, som är viktiga resurser i våra liv och i terapi.
– Ett sätt att få den kontakten och därmed en vägledning inifrån sig själv är att gå in i sitt omedvetna och se de bilder och symboler man får där, förklarar Curt.

De som söker sig till Curt är ofta människor som känner sig blockerade i något avseende, otillfredsställda, och vill förverkliga mer av sig själva. Från början handlar mötena mest om att skapa en kontakt där Curt utifrån klientens berättelse och vad han/hon längtar efter tillsammans med klienten utforskar vad som är laddat och därmed värt att fördjupa sig i. Klienten får sedan gå in i sig själv och undersöka olika platser i sitt inre landskap för att se vad som finns där. Oftast kommer bilderna spontant till klienten även om de, precis som i en dröm, är väldigt flyktiga. Bilderna är skapade av ett högre medvetande inom oss. Varje del och detalj kan ha betydelse och sin symbolik. Ett sätt att bevara bilden kan i det läget vara att måla av det man ser, vilket ofta innebär att man dessutom ser andra saker tydligare.
– Även om de flesta klienter från början inte tror sig kunna teckna eller måla brukar de med lite hjälp upptäcka att också de har ett eget bildspråk, som de kan använda sig av, konstaterar Curt. Den bild som vuxit fram ur det inre blir en bra hjälp att förstå och tolka de inre budskapen.

Bildvis Curt Thörnqvis

Bransch:
Bildterapi

Telefon: 070-738 02 35


Email:
curt.thornqvist@lidingo.fhsk.se

Adress:
Bildvis Curt Thörnqvis
Styrmansgatan 8
11454 Stockholm

| 13 SENASTE FÖRETAGEN